Ốp lưng điện thoại Galaxy Note10+ RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết