Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Tình Yêu Thầm Kín (Nền Đen)