Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Sọc Kẻ Tình Yêu I