Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Chú Chó Joli Beagle Đáng Yêu