Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Hoa Văn Cỏ Ba Lá Xanh