Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Tê Giác (Tạo Hình Hình Khối)