Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Mèo Con (Tọa Hình Hình Khối)