Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Gấu Bắc Cực (Tạo Hình Hình Khối)