Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Ngụy Quân Đội Woodland Với Họa Tiết Mèo Sáng Tạo