Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Họa Tiết Rằn Ri Màu Pastel