Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - Họa Tiết Ngụy Trang Quân Đội Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ M1942