Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - H.O.P.E