Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - "Unicorn Thần Bí" Thiết Kế Hình Khối