Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone XS: Thiết kế độc quyền - "Bạch Lộc" Thiết Kế Hình Khối