Case Airpods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - FIFA - Pháp