Case AirPods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Bờ Cát Hồng