Case AirPods 1 RhinoShield - Bộ tiêu chuẩn (Nắp +Thân Case)