technology

Chống sốc gấp 5 lần

Miếng dán màn hình của RhinoShield có khả năng chống sốc gấp 5 lần các loại miếng dán thông thường, bảo vệ điện thoại của bạn an toàn kể cả sau khi bị rơi hết lần này tới lần khác.

Tìm Hiểu Thêm →

Sáu Lớp Bảo Vệ