EVOLUTIVE LABS - KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO, KHÔNG NGỪNG ĐỘT PHÁ .

Chúng tôi cam kết đem các công nghệ mới đầy sáng tạo vào các dự án phát triển thú vị. 

Evolutive Labs được thành lập bởi một nhóm các sinh viên ngành khoa học vật liệu trường Đại Học Cambridge vào tháng 04 năm 2012. Đội ngũ nghiên cứu & phát triển của chúng tôi áp dụng nền tảng khoa học và kỹ thuật mạnh mẽ của mình để tạo ra các sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. 


Các sản phẩm của chúng tôi được hỗ trợ bởi cộng đồng Kickstarter. Những người ủng hộ chúng tôi trong Kickstarter đã thử nghiệm RhinoShield thông qua việc sử dụng hàng ngày, trong khoảng thời gian hai tháng. Chúng tôi đã điều chỉnh sản phẩm của mình dựa theo những trải nghiệm của họ. Chúng tôi luôn luôn và sẽ mãi biết ơn vì thời gian cũng như sự ủng hộ to lớn mà họ đã dành cho chúng tôi.