Collab PewDiePie x RhinoShield

PewDiePie

Bộ sưu tập hợp tác RhinoShield x Felix Kjellberg A.K.A PewDiePie (Đúng vậy, Youtuber với hơn một trăm triệu subscriber, chính là anh ấy)