Collab Cosmos x RhinoShield

Cosmos

3...2...1...Cất cánh ! Gửi tình yêu to lớn tới vũ trụ huyền bí qua bộ sưu tập độc quyền COSMOS X RHINOSHIELD. Hơn 20 mẫu thiết kế dưới sự cho phép của NASA, nay đã đem cả giải ngân hà đặt vào trong lòng bàn tay bạn !